operation manual

LV 59
Latviešu
Modeļiem PFL38x7 — 3246 collu
televizoriem:
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.
Modelim 50PFL38x7:
Pirms televizora piemontēšanas pie sienas
nosakiet pareizo skrūvju garumu.
Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attēlā parādīto skrūves garumu sienas
stiprinājuma biezuma vērtībai.
Palīdzības versija
UMv 123007122235 - 20120531