operation manual

LV 60
8 Indekss
A
Aizmugurējie vadības taustiņi - 4
analogie kanāli, precīza noskaņošana - 29
analogie kanāli, subtitri - 31
ārējais cietais disks - 44
atkārtoti instalēt - 34
atrašanās vieta, mājas vai veikals - 33
attēla formāts - 15
attēla iestatījumi - 26
attēla iestatījumi, atiestatīšana - 27
audio sinhronizācija - 24
audio valoda - 31
augsta izšķirtspēja (HD), saturs - 3
B
barošana - 54
bērnu piekļuves bloķēšana - 21
bezvadu, sargspraudnis - 48
C
CAM, iespējošana - 49
CAM, ievietošana - 49
CAM, skatīt apakšsadaļu Nosacītas pieejas
modulis - 49
D
dators, displeja izšķirtspēja - 55
dators, failu atskaņošana - 16
dators, pievienošana - 45
demo - 33
digitālā kamera - 43
digitālā videokamera - 43
digitālie kanāli - 29
digitālie kanāli, subtitri - 31
digitāls radio - 13
disku atskaņotājs, pievienošana - 37
displeja izšķirtspēja - 55
displejs - 54
DLNA - 16
drošība - 6
E
EasyLink - 22
EasyLink, funkcijas - 22
EasyLink, iespējošana - 22
EasyLink, tālvadības pults pogas - 23
EasyLink, televizora skaļruņi - 23
EasyLink, vadība ekrānā - 6
EasyLink, vadības taustiņi - 23
ekrāna apkope - 8
ekrānsaudzētājs - 25
energoefektivitāte, iestatījumi - 10
energoefektivitātes marķējums - 11
EPG, Elektroniskais programmu gids - 3
F
fona tapete - 25
G
gaidstāve - 12
H
HDMI - 35
HDMI ARC - 35
I
iecienītie kanāli, saraksts - 13
ierīces - 37
ierīces, novērošana - 46
ierīces, pievienošana - 46
ierīču pievienošana - 35
iestatījumi, attēls - 26
iestatījumi, audio formāts - 27