operation manual

LV 61
Latviešu
iestatījumi, palīgs - 26
iestatījumi, skaņa - 27
iestatījumi, spēles - 19
ilgtspējīgums - 10
izslēgšanās taimeris - 21
K
kanāli - 13
kanāli, atjaunināšana - 29
kanāli, ieslēgšana - 13
kanāli, instalēšana (automātiski) - 28
kanāli, instalēšana (digitāli) - 29
kanāli, instalēšana (manuāli) - 28
kanāli, instalēšana (satelīts) - 30
kanāli, izlase - 13
kanāli, pārdēvēšana - 13
kanāli, pārinstalēšana - 34
kanāli, pārkārtošana - 13
kanāli, precīza noskaņošana (analogie) - 29
kanālu instalēšana, automātiski - 28
kanālu pārdēvēšana - 13
kanālu saraksts - 13
Kensington slēdzene - 8
kontaktinformācija, internetā - 11
kopējā saskarne - 49
L
lietošanas beigas - 10
M
mājas kinozāles sistēma, pievienošana - 42
mājas režīms - 33
mājas tīkls - 47
montāža pie sienas - 57
multivide, atbalstītie formāti - 55
multivide, failu atskaņošana - 16
multivides servera programma - 16
N
noņemšana, pievienotā ierīce - 46
nosacītas pieejas modulis - 49
novietošana, novietošana uz statīva vai
izmantojot sienas stiprinājumus - 33
P
palīdzība, ekrānā - 11
Palīdzība, versija - 59
pārdēvēšana, pievienotā ierīce - 46
pārstrāde - 10
pastiprinātājs, izvades atlasīšana - 23
pievienošana, ārējais cietais disks - 44
pievienošana, dators - 45
pievienošana, digitālā kamera - 43
pievienošana, digitālā videokamera - 43
pievienošana, disku atskaņotājs - 37
pievienošana, mājas kinozāles sistēma - 42
pievienošana, mājas tīkls - 47
pievienošana, rakstītājs - 39
pievienošana, spēļu konsole - 41
pievienošana, televīzijas uztvērējs - 38
pievienošana, USB - 16
pievienotā ierīce, noņemšana - 46
pievienotā ierīce, pārdēvēšana - 46
pievienotā ierīce, pievienošana - 46
Pixel Plus link - 24
preču zīmes un autortiesības - 10
produkta atbalsts - 11
programmatūra, atjaunināšana digitāli - 34
programmatūra, USB - 34
programmatūra, versijas pārbaude - 34
pulkstenis - 20
R
rakstītājs, pievienošana - 39
režīms, mājas vai veikala - 33