User manual

Instrukcję
obsługi
Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem
www.philips.com/support
Głośnik
przenośny
BT150

Summary of content (14 pages)