User manual

PL
8
Sterowanie
połączeniami
PopołączeniuBluetoothzapomocątegogłośnika
możeszsterowaćpołączeniamiprzychodzącymi.
Przycisk Funkcja
Naciśnij,aby
odebraćpołączenie
przychodzące.
Naciśnijiprzytrzymaj
przezdwiesekundy,
abyodrzucićpołączenie
przychodzące.
Wtrakciepołączenia
naciśnij,abyzakończyć
aktualnepołączenie.
Wtrakciepołączenia
naciśnijiprzytrzymaj
przezdwiesekundy,aby
przekazaćpołączeniedo
telefonukomórkowego.
5 Inne funkcje
Odsłuchiwanie
z zewnętrznego
urządzenia
Dziękitemugłośnikowimożesztakżesłuchać
dźwiękuzzewnętrznychurządzeńaudio,takich
jakodtwarzaczMP3.
Uwaga
Upewnijsię,żeodtwarzaniemuzykiprzezBluetooth
jestzatrzymane.
Bluetoothrozłączysięautomatyczniepopodłączeniu
kablawejściowegoaudio.
AUDIO IN
1
Otwórzosłonęzabezpieczającą,znajdującą
sięnabocznejczęścigłośnika.
2
Podłączkabelwejściowyaudio(brakw
zestawie)zezłączem3,5mmpoobu
stronachdo
• gniazda
AUDIO IN
głośnika,oraz
• gniazdasłuchawkowegourządzenia
zewnętrznego.
3
Odtwarzajaudionazewnętrznym
urządzeniu(patrzinstrukcjaobsługi
urządzenia).