User manual

PL
9
Włączanie/wyłączanie
światła
Podczasodtwarzaniamuzykimożeszkorzystaćz
migającychefektówświetlnych.
Naciśnij ,abywłączyć/wyłączyćświatło.
Uwaga
JeśliBluetoothjestpodłączony,światłobędzieświecić.
JeśliBluetoothjestpodłączony,aniemasygnału
wyjściowego,światłozgaśnie.
Popodłączeniukablaaudioświatłobędziesięświecić.
Regulowanie głośności
Podczasodtwarzaniamuzykinaciśnij
-/+
,aby
zwiększyćlubzmniejszyćpoziomgłośności.
Wskazówka
Możesznacisnąćiprzytrzymać
-/+
,abywsposóbciągły
zmniejszaćlubzwiększaćpoziomgłośności.
Gdygłośnośćosiągniepoziommaksymalny,głośnik
dwukrotniewyemitujesygnałdźwiękowy.
PodczasodtwarzaniaBluetooth,sterowaniepoziomem
głośnościbędziesynchronizowanepomiędzy
głośnikiem,aurządzeniemBluetoothtakdługo,jak
urządzeniebędzieobsługiwaćtęfunkcję.