User manual

PL
10
6 Specykacja
techniczna
Uwaga
Informacjeoprodukciepodlegajązmianiebez
powiadomienia.
Mocznamionowa
(wzmacniacz)
1x4WRMS≤1%THD
Charakterystyka
częstotliwości
80-16000Hz
Głośnik 1x1,5"pełnyzakres,4Ω
Wzmocnieniebasu 1pasywnyradiator
WersjaBluetooth V4.2+EDR
Obsługiwaneprole
Bluetooth
HFPV1.7,A2DPV1.3,
AVRCPV1.6
Pasmoczęstotliwości
Bluetooth/Moc
wyjściowa
2,402GHz~2,480GHz
PasmoISM/≤4dBm
(Klasa2)
Poziomwejściowy
AUX
700mV±100mV
Odpornośćna
działaniewody
IPX7
Wbudowany
akumulator
Akumulatorlitowo-
jonowy
(3,7V,800mAh)
Czasodtwarzaniaw
trybieakumulatora
Około8godzin
Czasładowania Około3godziny
Ładowanieprzez
USB
5V,1A/gniazdoMicro-
USB
Wymiary-główny
moduł
(Sz.xWys.xGłęb.)
95x95x39,5mm
Waga-główny
moduł
0,3kg
7 Usuwanie
usterek
Ostrzeżenie
•
Niewolnozdejmowaćobudowytegourządzenia.
Nigdyniepróbujsamodzielnienaprawiać
produktu,ponieważspowodujetounieważnienie
gwarancji.
Wprzypadkuproblemówzurządzenie,sprawdź
następującepunktyprzedoddaniemurządzenia
doserwisu.Jeśliproblemniezostanierozwiązany
przejdźdowitrynyPhilips(www.philips.com/
support).KontaktującsięzrmąPhilipsupewnij
się,żeurządzeniejestwpobliżuiposiadasz
numermodeluinumerseryjny.
Informacje ogólne
Brak zasilania
• Naładujponowniegłośnik.
Brak dźwięku
• Dostosujgłośnościproduktu.
• Dostosujgłośnośćpodłączonegourządzenia.
• Upewnijsię,żeurządzenieBluetoothjestw
skutecznymzasięgudziałania.