User manual

Philips i emblemat tarczy Philips są
zarejestrowanymi znakami Koninklijke Philips N.V. i
są używanymi na licencji.
Ten produkt został wyprodukowany przez i jest
sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD
Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek
zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest
gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
BT150_00 _UM_V 1.0