User manual

Spis treści
1 Ważne informacje 1
Bezpieczeństwo 1
Uwaga 1
2 Twój głośnik Bluetooth 2
Wprowadzenie 2
Zawartośćopakowania 3
Ogólneinformacjenatemat
głośnika 3
3
Rozpoczynanie 4
Ładowaniewbudowanego
akumulatora 4
Włącz/Wyłącz 6
4 Odtwarzanie z urządzeń
Bluetooth 6
Łączeniezurządzeniem
Bluetooth 6
Odtwarzaniezpołączonych
urządzeńBluetooth 7
Rozłączanieurządzenia 7
Ponownełączeniezurządzeniem 7
Usuwanieinformacjioparowaniu 7
Sterowaniepołączeniami 8
5 Inne funkcje 8
Odsłuchiwaniezzewnętrznego
urządzenia 8
Włączanie/wyłączanieświatła 9
Regulowaniegłośności 9
6 Specykacja techniczna 10
7 Usuwanie usterek 10
Informacjeogólne 10
Informacjeourządzeniu
Bluetooth 11