User manual

PL
3
Zawartość opakowania
Sprawdźiokreślzawartośćopakowania:
Quick Start
Guide
BT150
Portable speaker
Register your product and get support at
www.philips.com/support
• Głośnik
• KabelUSBdoładowania
• Materiałydrukowane
.
Ogólne informacje na
temat głośnika
5
4
3
2
1
7
6
1
• Włączlubwyłączgłośnik.
2
+
• Dostosujgłośności.
• WtrybieBluetooth,naciśnijdwukrotnie,
abyodtworzyćkolejnyutwór.
3
-
• Dostosujgłośności.
• WtrybieBluetooth,naciśnijdwukrotnie,
abyodtworzyćpoprzedniutwór.
4
• NaciśnijwtrybieBluetooth,aby
zatrzymaćlubwznowićodtwarzanie.
• PopołączeniuBluetooth,umożliwia
odbieranieprzychodzącychpołączeń.