User manual

PL
4
5
• WejdźdotrybuparowaniaBluetooth.
• Wyczyśćinformacjedotyczące
parowaniaBluetooth.
• Włączlubwyłączświatło.
6
• Naładujwbudowanyakumulator.
7
AUDIO IN
• Podłączzewnętrzneurządzeniaaudio.
3
Rozpoczynanie
Zawszeprzestrzegajinstrukcjizapisanychwtym
rozdzialewpodanejkolejności.
Ładowanie
wbudowanego
akumulatora
Głośniktenjestzasilanyprzezwbudowany
akumulator.
Uwaga
• Przedużyciemcałkowicienaładujakumulator.
• GniazdomicroUSBsłużytylkodoładowania.
• Akumulatordoładowaniaposiada
ograniczonąilośćcykliładowania.Żywotność
bateriiiliczbacykliładowaniaróżnisięw
zależnościodużyciaiustawień.
1 Otwórzpokrywęznajdującąsięna
bocznejczęścigłośnika.
2 PodłączkabelUSB
• odgniazdagłośnikado
• gniazdaUSBnakomputerze.