User manual

PL
6
Włącz/Wyłącz
2 s
• Abywłączyćgłośnik,naciśnijiprzytrzymaj
przezponad2sekundy,domomentuaż
diodaLEDsięzaświeci.
• Abywyłączyćgłośnik,naciśnijponowniei
przytrzymaj przezponad2sekundy.
Uwaga
Głośnikwyłączysięautomatyczniepo15minutach
brakuaktywności.
4 Odtwarzanie
z urządzeń
Bluetooth
Dziękitemugłośnikowimożeszsłuchać
nagrańzurządzeńposiadającychwłączoną
funkcjęBluetoothisterowaćpołączeniami
przychodzącymiprzyużyciuBluetooth.
Łączenie z urządzeniem
Bluetooth
Uwaga
Upewnijsię,żewłączyłeśfunkcjęBluetoothnaswoim
urządzeniuorazżeurządzenietojestwidocznedla
wszystkichurządzeńBluetooth.
Wszelkieprzeszkodypomiędzygłośnikiem,
aurządzeniemBluetoothmogązmniejszyćzakres
działania.
Trzymajzdalaodinnychurządzeńelektronicznych,
któremogąpowodowaćzakłócenia.
Zakresdziałaniapomiędzygłośnikiem,aurządzeniem
Bluetoothwynosiśrednio10metrów.
1
Upewnijsię,żegłośnikjestwtrybie
parowaniaBluetooth.
» DiodaLEDbędziemigaćnaniebiesko/
czerwono.
» JeślidiodaLEDmigawolnonaniebiesko/
czerwono,naciśnijiprzytrzymaj
przezdwiesekundy,abywejśćdotrybu
parowania.