User manual

PL
7
2
NaswoimurządzeniuBluetooth,włącz
funkcjęBluetoothiwyszukajurządzenia
Bluetooth,któremożnasparować(patrz
instrukcjaobsługidanegourządzenia).
3
Wybierzdosparowania
[Philips BT150]
wyświetlanenaswoimurządzeniu.Jeśli
jesttokoniecznewpisz„0000”,jakohasło
parowania.
» Popomyślnympołączeniugłośnik
wyemitujesygnałdźwiękowydwa
razy,adiodaLEDprzestaniemigaćna
niebiesko.
Zachowanie diody
LED
Opis
Migaszybkona
niebiesko/czerwono
Gotowośćdo
parowania
Migawolnona
niebiesko/czerwono
Ponownełączeniedo
ostatniopodłączonego
urządzenia;oczekiwanie
napołączenie
zesparowanym
urządzeniem
Niebieskistały Połączono
Odtwarzanie z
połączonych urządzeń
Bluetooth
Uwaga
Odtwarzaniemuzykizatrzymujesiępodczas
połączeniaprzychodzącegoizostanieprzywróconepo
jegozakończeniu.
PopomyślnympołączeniemBluetoothmożesz
odtwarzaćdźwięknapołączonymurządzeniu.
» Dźwiękaudiojestprzesyłanyzurządzenia
Bluetoothdogłośnika.
• Naciśnij ,abyzatrzymaćlubwłączyć
odtwarzanie.
• Abyodtworzyćkolejnyutwór,naciśnij
dwukrotnie+lub-abyodtworzyć
poprzedni.
Wskazówka
Odtwarzaniemuzykizatrzymujesiępodczas
połączeniaprzychodzącegoizostanieprzywróconepo
jegozakończeniu.
Rozłączanie urządzenia
• Naciśnijiprzytrzymaj przezdwiesekundy;
• Wyłączgłośnik;
• WyłączfunkcjęBluetoothnaswoim
urządzeniu;lub
• Przemieśćurządzeniepozazakresem
komunikacji.
Ponowne łączenie z
urządzeniem
• Powłączeniugłośnika,
będzieonpróbowałautomatyczniepołączyć
sięponowniezostatniopołączonym
urządzeniem;
• Wprzypadkubrakupołączenia,wybierz
[Philips BT150]
wmenuurządzenia
Bluetooth,abyrozpocząćponownełączenie.
Usuwanie informacji o
parowaniu
• Naciśnijiprzytrzymaj przez10sekund.