User manual

Пайдаланушы
нұсқаулығы
Мына бетте өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:
www.philips.com/support
Портативті
динамик
BT150

Summary of content (14 pages)