Operation Manual

11
Uitkomen
Tijdens uw beurt mag u uitkomen als gewoonlijk. U mag
uitkomen NADAT u een kaart heeft geruild, maar dit moet
gebeuren VOORDAT alle spelers hun kaart zouden
doorschuiven naar de speler links van hen. (Er mag niet
worden doorgeschoven tijdens een beurt waarin een speler
uitkomt.)
Beloning
Na het uitkomen mag u alle ruilkaarten aan uw hand
toevoegen, die de waarde ervan kunnen verhogen. Neem
vervolgens alle onbruikbare ruilkaarten uit het spel alvorens
de scores te tellen.
Scores
Alle overige spelers leggen nu hun hand uit op tafel. De
scores worden geteld als gebruikelijk. Vervolgens wordt een
nieuwe hand uitgedeeld.
Winnen
De speler die het eerst 7.000 heeft vergaard, wint het spel.
Opgelet: Wegens de kleine onderdelen is dit spel niet geschikt
voor kinderen beneden 3 jaar.
Identity Games International BV
Wijnhaven 3e
3011 WG Rotterdam