Operation Manual

7
zodat elke kaart zichtbaar is en duidelijk is welke kaart
bovenop ligt (de kaart die als laatste is afgelegd).
A) De Beloning
De speler die (als eerste) uitkomt, mag als ‘Beloning’ 5
kaarten van de ‘pak’-stapel afnemen. Deze kaarten mogen
toegevoegd worden aan zijn of haar uitgelegde hand. Niet
bruikbare kaarten mogen terzijde worden gelegd. De hand
van deze speler kan zodoende uit maximaal 15 kaarten
bestaan. Nieuw verkregen Bonus-kaarten kunnen worden
aangelegd, net als Huis- of Hotel-kaarten, mits in de juiste
chronologische volgorde. Het is zelfs mogelijk dat een
compleet nieuw ‘monopolie’ wordt verkregen. Als dat
gebeurt, mag de speler kiezen aan welke stratenset hij of zij
de eventueel beschikbare Huizen of Hotels wil toevoegen
om zodoende een zo hoog mogelijke waarde te bereiken.
BELANGRIJK: Als de ‘Beloning’ een kaart bevat die in de
uitgelegde hand wordt vertegenwoordigd door een ‘Kans’-
kaart, dan mag deze kaart die Kans-kaart vervangen. De
Kans-kaart kan dan elders worden gebruikt. Bijvoorbeeld:
Indien u Kalverstraat heeft uitgelegd met een Kans-kaart op
de plaats van Leidschestraat en u als onderdeel van de
‘Beloning’ de Leidschestraat-kaart heeft verkregen, dan
mag u de Kans-kaart vervangen door die Leidschestraat-
kaart. De Kans-kaart kunt u vervolgens inzetten als een
ontbrekende Huis- of Hotel-kaart of als een Speelfiguur-
kaart. (Het is niet toegestaan om een Kans-kaart op een
andere manier te verplaatsen nadat u uw hand heeft
uitgelegd.)
B) Verzamel de niet gebruikte kaarten
Verwijder alle overgebleven kaarten van de pak-stapel, de
ruilstapels en de niet gebruikte Belonings-kaarten uit het
spel.
Ronde
beëindigen