User Manual

2
Svenska
Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Digital-TV-meddelande
1. Funktionalitet som är relaterat till Digital TV(DVB) är endast tillgängligt i länder/områden där DVB-T (MPEG2 och MPEG4 AVC) digitala signaler sänds
eller där du har åtkomst till en kompatibel DVB-C(MPEG2 och MPEG4 AAC) kabel-TV-tjänst. Kontakta din lokala återförsäljare angående möjligheten
att ta emot DVB-T- och DVB-C-signal.
2. DVB-T är DVB EU-konsortiumstandard för sändningen av digital, satellit-tv och DVB-C är sändning av TV via kabel. Vissa differentierade funktioner
som EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) etc. är inte inkluderade i den här specifikationen. De fungerar inte just nu.
3. Även om den här TV:n uppfyller de senaste standarder för DVB-T och DVB-C [augusti, 2008] kan inte framtida kompatibilitet med DVB-T digital
markbunden sändning och DVB-C digitalkabelsändning inte garanteras.
4. Beroende på vilket land/område som TV:n används i kan vissa kabel-tv-leverantörer ta extra avgifter för en sådan tjänst och du kanske måste ingå ett
avtal med företaget.
5. Vissa digital-TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner och DVB-C kanske inte fungerar som det ska med alla kabel-tv-
leverantörer.
6. För ytterligare information, kontakta ditt lokala kundcenter för Samsung.
TV:ns mottagningskvalitet kan variera beroende på olika sändningssätt i olika länder. Kontrollera TV:ns prestanda hos din lokala SAMSUNG-
auktoriserade återförsäljare eller hos Samsungs kundcenter för att se om den kan förbättras genom att omkonfigurera TV-inställningarna.
Stillbildsvarning
Undvik att visa stillbilder (t.ex. jpeg-filer) eller andra objekt som ligger stilla på skärmen (t.ex. programlogotyper, bilformat med panorama eller 4:3, eller
aktieinformation längst ner på skärmen). Om stillbilder visas för länge kan skärmens fosfor slitas ojämnt och det kan påverka bildkvaliteten. För att minska
risken för detta ska du följa rekommendationerna nedan:
Titta inte på samma TV-kanal under längre perioder.•
Försök alltid att visa en bild i helskärm, används TV:ns inställning för bildformat för bästa möjliga matchning.•
Minska värdena för ljusstyrka och kontrast till minimikravet för att få önskad bildkvalitet, överdrivet höga värden kan skynda på brännprocessen.•
Använd de TV-funktioner som utformade speciellt för att minska bild- och skärmbränning, mer information finns i bruksanvisningen.•
Säkra installationsutrymmet
Se till att hålla angivet avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att ventilationen ska vara tillräcklig.
Om detta inte följs kan det orsaka brand eller produktproblem på grund av för hög inre temperatur i produkten.
När du använder ett stativ eller ett väggstativ ska du endast använda delar som tillhandahålls av Samsung Electronics.
Om du använder delar från en annan tillverkare kan det orsaka problem med produkten eller skador på grund av att produkten faller.
x
Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
Installation med stativ. Installation med väggfäste.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Korrekt avfallshantering av produkten (Elektriskt och elektroniskt avfall)
(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. För att förhindra skada på miljön eller den mänskliga hälsan
är det viktigt att sortera utrustningen från andra typer av avfall. Hemmaanvändare skall antingen kontakta sin återförsäljare, eller
den lokala renhållningsmyndigheten för att få information om hur och var de kan göra sig av med produkten på ett säkert sätt.
Företagsanvändare skall kontakta sina leverantörer och kontrollera vilka regler som anges på köpekontraktet. Den här produkten
och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med andra kommersiella avfallstyper.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Märkningen på batteriet, bruksanvisningen eller förpackningen anger att batteriet i den här produkten inte får slängas bland
hushållssoporna vid livsslut. Om märkning med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb finns anger det att batteriet innehåller
kvicksilver, kadmium eller bly som överskrider referensnivåerna enligt EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avfallshanteras på
rätt sätt kan de orsaka skador på miljön och på den mänskliga hälsan. För att skydda våra naturresurser och främja återvinning ska
batterierna lämnas till det lokala batteriinsamlingssystemet.
BN68-02592H-00Swe.indb 2 3/16/2010 11:51:13 AM