Automatické tlakočerpadlo
SHURflo Trailking Aquaking S403
Obj. č. 53 76 10
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup automatického, tlakového čerpadla.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Montáž čerpadla
Odborná montáž čerpadla zajistí jeho tichý chod s požadovaným výkonem, nejnižší možnou zátěží
a snadným přístupem k údržbě čerpadla. Dbejte proto všech pokynů uvedených v tomto návodu
k obsluze a při instalaci zároveň dodržujte všechny aktuálně platné bezpečnostní předpisy.
Čerpadlo instalujte pouze na stabilní podklad s možností snadného přístupu z důvodů
jeho pozdější údržby (zejména čištění filtru pro zachycení hrubých částic).
Na vstup i výstup čerpadla použijte pouze kvalitní a flexibilní hadice. Doporučujeme proto požití
hadic modelové řady LILIE Native z naší nabídky.
Nepoužívejte pro připojení ke vstupu nebo výstupu čerpadla a filtru žádné pevné hadice
z tvrzeného plastu nebo kovu. V opačném případě může dojít k zesílení vibrací čerpadla,
provoznímu hluku a kavitaci, úniku tlaku nebo dalším provozním závadám na některých částech
čerpadla a vodovodního systému.
K provozu čerpadla používejte výhradně originální díly a příslušenství, například připojovací trysku
LILIE 12 mm obj. č. 8042, 8044, 10 mm 8040, 8043, kterou můžete instalovat bez nutnosti použití
teflonového těsnění nebo těsnicích podložek. Při použití těsnění nebo neoriginálních připojovacích
ventilů může dojít ke vzniku netěsností a následnému poškození čerpadla.
Na poškození způsobená použitím neoriginálních dílů a příslušenství se přitom nevztahuje záruka.
Vodovodní
Trysky LILIE.
Na vstupu musí být čerpadlo vždy opatřeno filtrem pro zachytávání hrubých částic
(sítko s propustností částic o velikosti přibližně 0,25 mm, například LILIE obj. č. LS200162).
Pro bezpečný provoz čerpadla zvolte pouze stabilní a vodorovný podklad. Zabráníte tím působení
vibrací, ke kterým dochází za chodu čerpadla. Zároveň tím eliminujete hladinu provozního hluku.
Vnitřní průměr hadic by měl být v ideálním případě 12 mm. Doporučujeme proto použití hadic
z naší nabídky LILIE Native obj. č. 88112 nebo 98112. Použití hadic s menším průměrem může
mít za následek vznik kavitace, zvýšení provozního tlaku, snížení výkonu a zvýšení provozního
hluku.
Vyhněte se zmenšování vnitřního průměru hadic. To platí zejména pro připojení hadic na vstupu
a výstupu do/z čerpadla. Stejně tak nepoužívejte různé vypouštěcí a napouštěcí ventily a kolena
s menším průměrem, než je průměr hadic na vstupu a výstupu do/z čerpadla.
Čerpadla modelové řady SOFTSERIE® a SMARTSERIE
TM
nevyžadují použití tlakové (expanzní)
nádoby.
Nikdy čerpadlo nepoužívejte k nepřetržitému čerpání vody! Čerpadlo proto nikdy nepoužívejte
v systémech pro odsolování mořské vody a jiných reverzních systémech. Příliš vysoký provozní
tlak a doba chodu čerpadla snižuje jeho celkovou provozní životnost. Na poškození čerpadla
v důsledku použití k jiným účelům se nevztahuje záruka výrobce.
Pro elektrické připojení čerpadla je nezbytné použití vodičů s průřezem minimálně 1,5 mm
2
.
Doporučujeme však použití vodičů s průřezem 2,5 mm
2
nebo 4,0 mm
2
. Pro připojení čerpadla
ke zdroji napájení zachovejte připojovací schéma, které je součástí tohoto návodu v části
„Elektrické připojení“).
V případě, že v obytném vozidle používáte některý automaticřídící systém, zajistěte k provozu
čerpadla jeho nastavení na maximální proudové hodnoty.
Aby byla zajištěna maximální provozní životnost a výkon čerpadla, instalujte jej do vzdálenosti
max. 2 m od vodní nádrže.

Summary of content (6 pages)