User manual

Innholdsfortegnelse
159
NO
1 Instruksjoner 160
1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner 160
1.2 Produsentens ansvar 164
1.3 Formålet med produktet 164
1.4 Typeskilt 164
1.5 Denne bruksanvisningen 164
1.6 Kassering 165
1.7 Hvordan lese bruksanvisningen 166
1.8 For å spare energi 166
2 Beskrivelse 167
2.1 Generell beskrivelse 167
2.2 Platetopp 168
2.3 Kontrollpanel 169
2.4 Andre deler 170
2.5 Tilgjengelig tilbehør 170
3 Bruk 172
3.1 Bruke tilbehøret 174
3.2 Bruke platetoppen 176
3.3 Bruke bunnskuffen 177
3.4 Bruk av ovnen 178
3.5 Tilberedningsråd 180
3.6 Digital programmerer 181
4 Rengjøring og vedlikehold 186
4.1 Rengjøre platetoppen 186
4.2 Rengjøre døren 188
4.3 Rengjøre ovnsrommet 190
4.4 Vapor Clean 191
4.5 Ekstraordinært vedlikehold 192
5 Installasjon 194
5.1 Gasskobling 194
5.2 Tilpasning til ulike typer gass 197
5.3 Plassering 202
5.4 Elektrisk tilkobling 208
5.5 Instruksjoner for installatøren 209
Vi anbefaler at du leser denne håndboken grundig. Den inneholder alle instrukser for
vedlikehold av apparatets estetiske og funksjonelle egenskaper.
For mer informasjon om produktet besøker du: www.smeg.com
ORIGINALINSTRUKSJONER

Summary of content (52 pages)