Spínací hodiny
Obj. č.: 19 14 72
vod k obsluze
Přepínač
Řadicí šoupátko
I
Šipka ukazatele
0
Ciferník
Hodinová ručička
Popis a ovládací prvky
Spínací hodiny pro spínání v denně nebo týdenně se opakujících časech,
s řadicími šoupátky, jež nelze ztratit, vhodné k ovládání elektrických zařízení a systémů.
Montáž
Montáž zacvaknutím zpředu.
řez v čelním panelu by měl mít rozměry 66,3 × 66,3 mm a výšku maximálně 2 mm.
Zapoje
Postupujte podle následujícího schématu zapojení:
MINI T
M
5 4 3 2 1
L N
Programování
Nejprve přitáhněte všechna řadicí šoupátka dopředu a potom šoupátka odpovídající času
sepnutí stlačte dozadu. V čase sepnutí dojde k uzavření kontaktu 3–2.
Nastavení času:
Otáčejte ciferníkem ve směru hodinových ručiček, až bude šipka ukazatele odpovídat aktuálnímu času.
Poté budou i ručičky ukazovat správný čas.
Přepínač: K dispozici jsou 3 polohy
I = trvale zapnuto (kontakt 3–2 je uzavřený)
= automatický provoz
0 = trvale vypnuto (kontakt 3–2 je otevřený)
Technické údaje
ťové napětí:
Je uvedeno na přístroji.
Spínací výkon:
16 (4) A / 250V~
Spotřeba energie:
1,8 VA
Přesnost chodu:
D: v závislosti na síťové frekvenci
QRD a QRS: ± 1 s / den při 23 °C
Typy spínacích koleček:
denní s 96 řadicími šoupátky, týdenní s 84 řadicími šoupátky
Minimální spínací čas:
Každodenní spínání D, QRD 15 minut
Týdenní spínání QRS 2 hodiny
Pohon spínacích hodin:
Model D: synchronní motor
Model QRD, QRS: krokový motor
Teplota v okolí:
–10 °C až +55 °C
Kontakt:
Beznapěťový jednopólový přepínač, AgCdO
Rezerva chodu:
Model D se při přerušení dodávky proudu zastaví
Model QRD, QRS: 100 hodin po minimálně 48 hodinách nepřerušeného napájení
Modely spínacích hodin s rezervou chodu jsou vybaveny baterií, jejíž obsah může být škodlivý pro životní prostředí.
Předtím, než předáte přístroj k likvidaci, vyjměte z něho baterii a odložte ji do k tomu určeného sběrného kontejneru,
nebo zašlete přístroj zpět výrobci.
Rozměry:
72
21
54
R1.5
72
I
0
66
Kontakty
Ploché
konektory
6,3 mm
DIN 46244
38
54
9
42
9

Summary of content (2 pages)