Izbirno stikalo
Puščica prikaza
Številčnica
Drsnik preklopa
Kazalec ure
Opis:
Časovna stikalna ura za dnevno ali tedensko ponavljajoče stikalne časa z drsnikom preklopa za
krmiljenje električnih naprav in sistemov.
Montaža:
Zaskočitev od spredaj.
Izrez v sprednji plošči naj bo velik 66,3 x 66,3 mm in maksimalno 2 mm debel.
Priključitev:
Po sledeči shemi:
Nastavitev:
Najprej vse drsnike preklopa potegnite naprej in nato v želenem času vklopa ustrezne drsnike
potisnite nazaj. Med časom vklopa bo kontakt 3-2 zaprt.
Nastavitev časa:
Številčnico vrtite v smeri urnega kazalca, dokler se puščica prikaza ne ujema s trenutnim časom.
Tudi kazalci bodo nato prikazovali pravi čas.
Izbirno stikalo: 3 pozicije
I = stalno vklopljeno (kontakt 3-2 zaprt)
= samodejno obratovanje
0 = stalno izklopljeno (kontakt 3-2 odprt)
2