Tehnični podatki:
Omrežna napetost: kot je navedeno na napravi
Moč preklopa: 16 (4) A / 250V~
Natančnost: D: odvisno od omrežne frekvence QRD in QRS: ±1s / dan pri 23
o
C
Tipi kolesc preklopa: dnevno z 96 drsniki preklopa
tedensko s 86 drsniki preklopa
Minimalni čas preklopa: dnevna stikalna ura D, QRD 15 minut
tedenska stikalna ura QRS 2 uri
Pogon stikalne ure: model D: sinhronski motor
model QRD, QRS: koračni motor
Temperatura okolja: -10
o
C do +55
o
C
Kontakt: brezpotencialni enopolni preklopnik, AgCdO
Rezervni tek: model D: pri prekinitvi toka ostane pri miru
model QRD, QRS: 100 ur po najmanj 48 ur neprekinjenega napajanja
Modeli stikalnih ur z rezervnim tekom so opremljeni z baterijo, čigar vsebina je lahko okolju
škodljiva. Pred odstranitvijo naprave odstranite baterijo in jo oddajte v ustrezen zbiralnik za
ponovno uporabo ali pa jo pošljite nazaj proizvajalcu.
Mere:
3