User Guide

INSTRUCTIONS FOR USE
IMPORTANT: Read completely
before charging
MODE D’EMPLOI
IMPORTANT: à lire avant
d’utiliser l’appareil
ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN
WICHTIG: Vollständig vor der
Benutzung lesen
GEBRUIKSAANWIJZING
BELANGRIJK: Lees volledig
voor gebruik
MODO DE EMPLEO
IMPORTANTE: a leer antes de
utilizar el aparato
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IMPORTANTE: Ler antes de
utilizar.
ISTRUZIONI PER L’USO
IMPORTANTE: da leggere prima
di utilizzare l’apparecchio
INSTRUKTIONER
VIKTIGT: läs följande fullständiga
instruktioner för användningen
innan du använder laddaren
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВАЖНО: Прочти полностью
перед использованием
Automatic charger for 12V lead/acid batteries • Chargeur automatique pour batteries 12V
plomb-acide • Cargador automático para baterías 12V plomo-ácido • Carregador automático
para baterias de 12V chumbo/ácido • Automatische Ladegerät für 12V Blei-Säure Batterien
• Automatische lader voor 12V loodzuur accu’s • Caricabatterie automatico per batterie 12V
piombo-acido • Automatisk diagnostisk laddare för 12V blybatterier • Автоматическое
зарядное устройство для 12В свинцово кислотных аккумуляторных батарей
1 x 12V
STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL
2.5 - 50Ah
+-
MODEL: TM430 / TM431 / TM432
AC: 100 – 240VAC 50-60Hz
0.23A @ 100Vac / 0.15A @ 240Vac
DC: 0.8A 12V
2 x 12V
STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL
2.5 - 50Ah
+-
MODEL: TM450 / TM451 / 452
AC: 100 – 240VAC 50-60Hz
0.46A @ 100Vac / 0.30A @ 240Vac
DC: 2 x 0.8A 12V (independent)
4 x 12V
STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL
2.5 - 50Ah
+-
MODEL: TM454 / TM455 / 456
AC: 100 – 240VAC 50-60Hz
0.92A @ 100Vac / 0.60A @ 240Vac
DC: 4 x 0.8A 12V (independent)

Summary of content (36 pages)