- 2 -
1 Ochranná krytka
2 Měřící elektrody
3 Čidlo Teploty/vlhkosti
4 Displej
5 Ovládací prvky
6 Uložení baterie (vzadu)
7 Test odporu
Základní nastavení
Vypnutí přístroje >zmáčkněte a držte
po dobu 2 sekund > vyberte s
Potvrďte s
Jednotky teploty: °C, °F > Jednotka vlhkosti: %, td (bod rosy), WB (vlhká žárovka) >
Automatické vypnutí: OFF, ON
Zapnutí přístroje:
Stiskněte
Zapnutí podsvícení displeje (na dobu 10s)
Při zapnutém přístroji stiskněte
Mód displeje
Při zapnutém přístroji stiskněte
Při měření stikněte „Hold“ hodnuty se uloží > Max: maximální naměřené hodnoty > Min:
Minimální naměřené hodnoty
Vypnutí přístroje:
Zapněte přístroj a držte tačítko
po dobu 2 s.
Bezpečnost
Prosím přečtěte si tento návod pozorně a seznamte se s výrobkem, než jej začnete používat.
Uschovejte tento návod pro případné další použití. Poskytněte tento návod komukoliv, kdo
bude přístroj používat.
 
 

Don't see a manual you are looking for?