Instructions

1
Dětský budík
Obj. č.: 67 25 47
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětského budíku.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Vlastnosti
S hasičským houkáním jakožto zvukem alarmu
Velký a dobře čitelný ciferník
Fluorescentní hodinová a minutová ručička
Sekundová ručička
Jednoduchá obsluha
Obal je vyroben z nárazuvzdorného plastu
2
Popis a ovládací prvky
Přihrádka baterie
Kolečko pro nastavení času a času alarmu
Zvonek pro aktivaci a deaktivaci alarmu
Uvedení do provozu
Otevřete přihrádku baterií a odstraňte z kontaktů izolační pásek.
Budík je nyní připraven k použití
Vložení / Výměna baterie
Baterii je třeba vyměnit tehdy, pokud budík nefunguje správně nebo je zvuk alarmu slabý.
Otevřete přihrádku na baterie, vyjměte baterie a vložte 2 nové baterie typu AA 1,5 V,
polarita je znázorněna uvnitř přihrádky.
Poté přihrádku opět uzavřete.
Používejte pouze alkalické baterie.
Nastavení času
Vytáhněte kolečko na zadní straně budíku a otáčejte jím tak dlouho,
dokud nenastavíte aktuální čas.
Nastavení alarmu
Kolečko zatlačte zpět a otáčejte jím tak dlouho, dokud nenastavíte požadovaný čas buzení.
Pro aktivaci a deaktivaci stiskněte zvonek.
Umístě
Vyberte pro budík rovné, ploché a stabilní místo.
Při umístění na nábytek použijte podložku, aby nedošlo k jeho poškrábání.
Umístěte budík tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu.
Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Summary of content (2 pages)