User Guide

7
Elementy sterujące i funkcje
Projektor
1. Pierścień ostrości
Regulacja ostrości wyświetlanego obrazu.
2. Pierścień zoom
Regulacja wielkości obrazu.
3. Przyciski Korekcji trapezowej/Strzałek
(/Góra, /Dół)
Manualna korekcja obrazów
zniekształconych wskutek projekcji pod
kątem.
4. Lewo/
Blank (Pusty)
Umożliwia ukrycie wyświetlanego obrazu.
5. Kontrolka zasilania POWER
Świeci się lub mruga, gdy projektor jest
włączony.
POWER (ZASILANIE)
Przełączenie projektora pomiędzy trybem
gotowości a stanem włączenia.
6.
SOURCE (?RÓDŁO)
Wyświetla pasek wyboru źródła.
7.
MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE)
Włączenie menu ekranowego (OSD). Cofa
się do poprzedniego menu OSD, wychodzi
i zapisuje ustawienia.
8. Prawo/
Aktywacja blokady klawiszy panelu.
Gdy aktywowane jest menu ekranowe
(OSD), klawisze #3, #4 i #9 używane są
jako strzałki do wyboru odpowiednich
pozycji menu i zmiany ustawień.
9. Kontrolka lampy
Wskazanie statusu lampy. Zapala się
i mruga, gdy pojawia się jakiś problem
zlampą.
10.
AUTO
Automatyczny wybór najlepszych
ustawień czasowych dla wyświetlanego
obrazu.
11. Kontrolka temperatury TEMP
Zapala się na czerwono, jeśli temperatura
projektora staje się zbyt wysoka.
12. MODE/ENTER (TRYB/ENTER)
Wybór dostępnego trybu konfiguracji
obrazu.
Włączenie elementu menu ekranowego
(OSD).
MENU
EXIT
1
2
3
4
5
6
3
7
8
9
11
12
10
I
I