User Guide

11
Wymiana baterii pilota
1. Aby otworzyć pokrywę baterii, obróć pilot spodem do góry, popchnij uchwyt dla
palców na pokrywie i przesuń ją w kierunku wskazanym strzałką, zgodnie z ilustracją.
Pokrywa zsunie się.
2. Wyjmij zamontowane baterie (w razie potrzeby) i zamontuj nowe baterie AAA,
przestrzegając odpowiedniego ustawienia biegunów baterii zgodnie z symbolami na
dole komory na baterie. Biegun dodatni (+) należy dopasować do dodatniego,
a ujemny (-) do ujemnego.
3. Włóż pokrywę na miejsce dopasowując ją do obudowy i wsuń ją. Pokrywa zatrzaśnie
się w końcowej pozycji.
Unikaj pozostawiania pilota i baterii w nadmiernym cieple lub wilgotności, np. w kuchni,
łazience, saunie, nasłonecznionym pokoju lub zamkniętym samochodzie.
Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez
producenta baterii.
•Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z zaleceniami producenta baterii i lokalnymi
przepisami ochrony środowiska.
Nie należy wrzucać baterii do ognia. Stwarza to ryzyko wybuchu.
•Jeśli baterie są wyczerpane lub pilot nie będzie przez dłuższy czas używany, usuń
baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu do pilota.