User Guide

12
Ustawienie projektora
Wybór miejsca
Układ pomieszczenia lub preferencje osobiste decydują o wyborze miejsca instalacji.
Należy wziąć pod uwagę rozmiar i położenie ekranu, umiejscowienie odpowiedniego
gniazdka zasilania, oraz położenie projektora i odległość pomiędzy nim, a innymi
urządzeniami.
Projektor oferuje cztery możliwości instalacji:
1.
Przód – stół
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor ma być
umieszczony w okolicach podłogi, przed ekranem.
Jest to najbardziej powszechne ustawienie,
umożliwiające szybką instalację i przenoszenie.
2.
Przód – sufit
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor zawieszony
jest górą do dołu pod sufitem, przed ekranem.
W celu montażu projektora pod sufitem dokonaj
zakupu zestawu do montażu sufitowego u swojego
sprzedawcy.
Ustaw
Przód – sufit w menu USTAWIENIA
SYSTEMU PODSTAWOWE
> Położenie
projektora
po uruchomieniu projektora.
3.
Tył – sufit
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor zawieszony
jest górą do dołu pod sufitem, za ekranem.
Do tego ustawienia wymagany jest zestaw do
montażu sufitowego oraz specjalny ekran do tylnej
projekcji.
Ustaw
Tył – sufit w menu USTAWIENIA
SYSTEMU PODSTAWOWE
> Położenie
projektora
po uruchomieniu projektora.
4.
Tył – stół
Wybierz to ustawienie, jeśli projektor stoi blisko
podłogi za ekranem.
Zwróć uwagę, że potrzebny jest specjalny ekran
do tylnej projekcji.
Ustaw
Tył – stół w menu USTAWIENIA
SYSTEMU PODSTAWOWE
> Położenie
projektora
po uruchomieniu projektora.