User Guide

14
Połączenia
Podłączając źródło sygnału do projektora pamiętaj, aby:
1. Wyłączyć wszystkie urządzenia zanim zaczniesz je podłączać.
2. Upewnić się, że zostały użyte prawidłowe przewody sygnałowe dla danego źródła.
3. Dobrze podłączyć kable.
W przedstawionych poniżej połączeniach użyto przewodów, z których niektóre nie są
dołączone do zestawu projektora (patrz „Zestaw” na stronie 5). Są one ogólnie dostępne
w sklepach z elektroniką.
Rysunki połączeń przedstawione poniżej zamieszczono jedynie w celu odniesienia. Gniazda
umieszczone z tyłu projektora mogą siężnić w zależności od modelu projektora.
Aby zobaczyć szczegóły metod dokonywania połączeń, patrz strony 15-18.
1. Przewód VGA
2. Przewód VGA na DVI-A
3. Kabel USB
4. Komponentowy przewód Wideo
na VGA (D-Sub)
5. Kabel S-Video
6. Kabel wideo
7. Kabel audio
8. Kabel HDMI
5
7
48
1
6
3
1
2
7
7
Komputer przenośny lub stacjonarny
Głośniki
lub
Urządzenie A/V
Monitor
(DVI)
(VGA)