User Guide

15
Podłączanie komputera lub monitora
Podłączanie komputera
Projektor został wyposażony w dwa gniazda wejściowe VGA, które umożliwiają
podłączenie zarówno do komputerów kompatybilnych z IBM
®
, jak i Macintosh
®
. Złącze
do komputerów Mac jest wymagane, jeśli urządzenie jest podłączane do starszej wersji
komputera Macintosh.
Aby podłączyć projektor do komputera przenośnego lub stacjonarnego:
1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla VGA do wyjścia D-Sub komputera.
2. Podłącz drugi wtyk przewodu VGA do gniazda sygnału wejściowego
COMPUTER IN 1
lub
COMPUTER IN 2 projektora.
3. Jeśli chcesz korzystać z funkcji zdalnego przełączania stron, weź kabel USB i podłącz
większy koniec do gniazda USB komputera a mniejszy koniec do gniazda
MINI USB
projektora. Szczegóły opisano w sekcji „Używając zdalnego sterowania myszą” na
stronie 10.
Wiele laptopów nie włącza zewnętrznych portów wideo po podłączeniu do projektora.
Zazwyczaj zewnętrzny ekran można włączyć i wyłączyć kombinacją klawiszy, taką jak FN + F3
lub CRT/LCD. Znajdź na laptopie klawisz funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub klawisz
z symbolem monitora. Naciśnij klawisz FN i odpowiednio zaznaczony klawisz funkcyjny.
Zapoznaj się z dokumentacją laptopa, aby poznać kombinację klawiszy.
Podłączanie monitora
Jeśli niezależnie od wyświetlania prezentacji na dużym ekranie istnieje potrzeba jej
podglądu na osobnym monitorze, można wypuścić sygnał MONITOR OUT (WYJŚCIE
MONITOR)
z projektora do zewnętrznego monitora za pomocą kabla VGA, zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
Aby podłączyć projektor do monitora:
1. Podłącz projektor do komputera zgodnie z instrukcją „Podłączanie komputera” na
stronie 15.
2. Podłącz odpowiedni kabel VGA (dołączony do zestawu) do gniazda wejściowego
D-Sub monitora wideo.
Lub, jeśli monitor wyposażony jest w gniazdo DVI, podłącz koniec DVI kabla VGA
na DVI-A do gniazda DVI monitora wideo.
3. Podłącz drugi wtyk przewodu do gniazda
MONITOR OUT (WYJŚCIE MONITOR)
projektora.
•Wyjście MONITOR OUT (WYJŚCIE MONITOR) działa tylko wtedy, gdy do projektora
podłączono źródło COMPUTER IN 1.
•Aby użyć tej metody połączenia, gdy projektor jest w stanie gotowości, włącz funkcję
Aktywne wyjście VGA w menu
USTAWIENIA SYSTEMU: ZAAWANSOWANE >
Ustawienia trybu gotowości.