User Guide

17
Podłączanie urządzenia HDMI
Do połączenia projektora z urządzeniami HDMI należy używać kabla HDMI.
Aby podłączyć projektor do urządzenia HDMI:
1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do wyjścia HDMI urządzenia wideo.
2. Podłącz drugi koniec kabla
HDMI do gniazda wejścia sygnału projektora.
•W mało prawdopodobnym przypadku podłączenia projektora do odtwarzacza DVD przez
wejście HDMI projektora i nieprawidłowego wyświetlania kolorów, zmień przestrzeń
kolorów na YUV. Szczegóły opisano w części „Zmiana hasła” na stronie 22.
Projektor odtwarza jedynie zsumowany dźwięk mono, nawet jeśli podłączony jest dźwięk
stereo. Szczegóły opisano w części „Podłączanie dźwięku” na stronie 16.
Podłączanie do urządzenia źródłowego wideo
komponentowego
Sprawdź źródło sygnału wideo, aby upewnić się, że ma ono wolny zestaw gniazd wyjścia
Component Video:
•Jeśli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
•Jeśli nie, musisz ponownie określić metodę podłączenia urządzenia.
Aby podłączyć projektor do źródła komponentowego sygnału wideo:
1. Podłącz końcówkę kabla połączeniowego wideo komponentowego na VGA (D-Sub)
z 3 wtyczkami RCA do gniazd wyjściowych wideo komponentowego urządzenia
wideo. Dopasuj kolory wtyczek do kolorów gniazd: zielony do zielonego, niebieski
do niebieskiego i czerwony do czerwonego.
2. Podłącz drugą końcówkę przewodu VGA (D-Sub)–komponentowego (ze złączem
D-Sub) do gniazda
COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2 w projektorze.
Projektor odtwarza jedynie zsumowany dźwięk mono, nawet jeśli podłączony jest dźwięk
stereo. Szczegóły opisano w części „Podłączanie dźwięku” na stronie 16.
•Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora i wyborze
odpowiedniego źródła sygnału wideo, sprawdź czy urządzenie źródłowe sygnału wideo
jest włączone i pracuje poprawnie. Upewnij się także, że przewody sygnałowe są
prawidłowo podłączone.
Adapter VGA na komponentowy
(ViewSonic, nr części: CB-00008906)