User Guide

18
Podłączanie urządzenia źródłowego S-Video
Sprawdź, czy urządzenie wideo posiada wolne gniazdo wyjściowe S-Video:
•Jeśli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
•Jeśli nie, musisz ponownie określić metodę podłączenia urządzenia.
Aby podłączyć projektor do źródła S-Video:
1. Podłącz jeden koniec kabla S-Video do wyjścia S-Video urządzenia wideo.
2. Podłącz drugi koniec kabla wideo do gniazda wejścia sygnału
S-VIDEO projektora.
Projektor odtwarza jedynie zsumowany dźwięk mono, nawet jeśli podłączony jest dźwięk
stereo. Szczegóły opisano w części „Podłączanie dźwięku” na stronie 16.
•Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora i wyborze
odpowiedniego źródła sygnału wideo, sprawdź czy urządzenie źródłowe sygnału wideo
jest włączone i pracuje poprawnie. Upewnij się także, że przewody sygnałowe są
prawidłowo podłączone.
•Jeśli już dokonano podłączenia wideo komponentowego pomiędzy projektorem a tym
źródłem sygnału S-Video przy pomocy złączy wideo komponentowego, należy podłączyć
to urządzenie poprzez S-Video, ponieważ pierwsze połączenie jest niepotrzebne i
zapewnia niższ
ą jakość obrazu. Szczegóły opisano w sekcji „Podłączanie urządzeń
wideo” na stronie 16.
Podłączanie do źródła wideo kompozytowego
Sprawdź źródłowe urządzenie wideo i określ, czy posiada ono wolne gniazda wyjściowe
wideo kompozytowego:
•Jeśli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
•Jeśli nie, musisz ponownie określić metodę podłączenia urządzenia.
Aby podłączyć projektor do źródła kompozytowego sygnału wideo:
1. Podłącz kabel Video do gniazda wyjścia wideo kompozytowego urządzenia
źródłowego wideo.
2. Podłącz drugi koniec kabla wideo do gniazda wejścia sygnału
VIDEO (WIDEO)
projektora.
Projektor odtwarza jedynie zsumowany dźwięk mono, nawet jeśli podłączony jest dźwięk
stereo. Szczegóły opisano w części „Podłączanie dźwięku” na stronie 16.
•Jeśli wybrany obraz wideo nie jest wyświetlany po włączeniu projektora i wyborze
odpowiedniego źródła sygnału wideo, sprawdź czy urządzenie źródłowe sygnału wideo
jest włączone i pracuje poprawnie. Upewnij się także, że przewody sygnałowe są
prawidłowo podłączone.
Korzystaj z połączenia wideo kompozytowego tylko, jeśli wejścia wideo
komponentowego i S-Video nie są dostępne. Szczegóły opisano w sekcji „Podłączanie
urządzeń wideo” na stronie 16 .