User Guide

19
Obsługa
Uruchamianie projektora
1. Podłącz przewód zasilania do projektora i do
gniazdka ściennego. Włącz gniazdko ścienne
(jeśli posiada włącznik).
2. Naciśnij przycisk POWER (ZASILANIE)
na projektorze lub pilocie, aby uruchomić
projektor. Kontrolka Kontrolka zasilania
POWER świeci na niebiesko po włączeniu
projektora.
(W razie konieczności) Obróć pierścień ostrości,
aby wyregulować czystość obrazu.
•Jeśli projektor jest nadal gorący po poprzedniej pracy, przed włączeniem zasilania lampy
będzie chłodził ją przez około 60 sekund.
Aby zwiększyć żywotność lampy, po uruchomieniu projektora odczekaj co najmniej pięć
minut przed wyłączeniem go.
3. W przypadku pierwszego uruchamiania projektora, wybierz język menu ekranowego
(OSD) wykonując instrukcje na ekranie.
4. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
5. Projektor rozpoczyna wyszukiwanie sygnałów wejściowych. Aktualnie skanowane
źródło sygnału zostanie wyświetlone w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli projektor
nie wykrywa prawidłowego sygnału, wyświetlany będzie komunikat „Brak sygnału
do momentu wykrycia odpowiedniego źródła sygnału.
Można również nacisnąć przycisk SOURCE (?RÓDŁO) na projektorze lub pilocie,
aby wybrać żądany sygnał wejściowy. Szczegóły opisano w sekcji „Przełączanie
sygnałów wejściowych” na stronie 24.
Jeśli częstotliwość/rozdzielczość sygnału wejściowego przekracza zakres pracy projektora,
na pustym ekranie wyświetlony zostanie komunikat "Poza zakresem" . Zmień sygnał
wejściowy na sygnał kompatybilny z rozdzielczością projektora lub ustaw sygnał wejściowy
na niższe ustawienie. Szczegóły opisano w sekcji „Tabela częstotliwości” na stronie 59.
I
I