User Guide

20
Korzystanie z menu
Projektor zaopatrzony jest w menu ekranowe (OSD) pozwalające na wybór ustawień i regulację.
Ilustracje interfejsu ekranowego przedstawione poniżej mają charakter referencyjny i mogą
żnić się od faktycznego wyglądu poszczególnych ekranów.
Poniżej przedstawiono opis menu.
Aby skorzystać z menu ekranowego, w pierwszej kolejności ustaw odpowiedni język.
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/
WYJŚCIE) na projektorze lub Menu na
pilocie, aby włączyć menu ekranowe.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać
Język, a następnie naciśnij
przycisk / , aby wybrać język.
4. Dwukrotnie* naciśnij przycisk
MENU/EXIT (MENU/
WYJŚCIE) na projektorze lub
Zakończ na pilocie, aby wyjść
z menu i zapisać ustawienia.
*Pierwsze naciśnięcie przycisku
przełącza na ekran menu
głównego, następne wyłącza
menu ekranowe.
2. Użyj / , aby wyróżnić menu
USTAWIENIA SYSTEMU:
PODSTAWOWE.
: WYŚWIETLACZ
: OBRAZ
: SOURCE (?RÓDŁO)
: USTAWIENIA SYSTEMU:
PODSTAWOWE
: USTAWIENIA SYSTEMU:
ZAAWANSOWANE
: INFORMACJE
Aktualny sygnał
wejściowy
Ikona menu
głównego
Podmenu
Podświetlenie
Przejście do
poprzedniego
ekranu lub
wyjście
z menu.
Status
Kolor ekranu
Format obrazu
Faza
Wielkość horyz.
Zoom
Wył.
Automatyczny
16
0
MENU
Zakończ
Analog RGB
ENTER
Korekcja trapezowa
Położenie
Ustawienia 3D
Zarządzanie kolorami
Kolor ekranu
Format obrazu
Położenie
Faza
Wielkość horyz.
Zoom
Wył.
Automatyczny
MENU
Zakończ
Korekcja trapezowa
16
0
Analog RGB
Ustawienia 3D
Zarządzanie kolorami
Położenie projektora
Automatyczne wyłączanie
Timer wygaszenia
Ekran powitalny
Blokada klawiszy panelu
Komunikat
Analog RGB
MENU
Zakończ
Przód – stół
Wył.
Wył.
Wył.
ViewSonic
Wł.
AngielskiJęzyk
Ustawienia gotowości
Wył.CEC
Położenie projektora
Automatyczne wyłączanie
Timer wygaszenia
Ekran powitalny
Blokada klawiszy panelu
Komunikat
Analog RGB
MENU
Zakończ
Przód – stół
Wył.
Wył.
Wył.
ViewSonic
Wł.
AngielskiJęzyk
Ustawienia gotowości
Wył.CEC