User Guide

22
Procedura przypominania hasła
1. Otwórz menu ekranowe i przejdź do menu USTAWIENIA SYSTEMU:
ZAAWANSOWANE > Ustawienia zabezpieczeń > Zmień hasło.
2. Naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter
(Wprowadź) na pilocie. Pojawi się komunikat „WPROWAD? STARE HASŁO”.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
AUTO na pilocie lub projektorze. Projektor
wyświetli na ekranie zakodowany numer.
4. Zapisz numer i wyłącz projektor.
5. O pomoc w odkodowaniu poproś lokalne
centrum serwisowe. Może zaistnieć potrzeba
przedstawienia dowodu zakupu w celu
sprawdzenia, czy jesteś uprawnionym
użytkownikiem urządzenia.
Zmiana hasła
1. Otwórz menu ekranowe i przejdź do menu USTAWIENIA SYSTEMU:
ZAAWANSOWANE > Ustawienia zabezpieczeń > Zmień hasło.
2. Naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter
(Wprowadź) na pilocie. Pojawi się komunikat „WPROWAD? STARE HASŁO”.
3. Wprowadź stare hasło.
•Jeśli hasło jest prawidłowe, pojawi się komunikat „WPROWAD? NOWE
HASŁO”.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła, na 3 sekundy pojawi się
komunikat o błędzie hasła, a następnie komunikat „WPROWAD? STARE
HASŁO” w celu ponownego wprowadzenia. Aby anulować zmianę lub
wypróbować inne hasło, możesz nacisnąć przycisk MENU/EXIT (MENU/
WYJŚCIE) na projektorze lub Zakończ na pilocie zdalnego sterowania.
4. Wprowadź nowe hasło.
5. Potwierdź nowe hasło, wprowadzając je ponownie.
6. Nowe hasło projektora zostało prawidłowo ustawione. Przy ponownym uruchomieniu
projektora pamiętaj o wprowadzeniu nowego hasła.
7. Aby wyjść z menu ekranowego, naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE)
na projektorze lub Zakończ na pilocie zdalnego sterowania.
Podczas wprowadzania hasła zamiast cyfr na ekranie są wyświetlane gwiazdki. Zapisz hasło
w tym miejscu podręcznika użytkownika przed lub bezpośrednio po jego wprowadzeniu,
aby można było je odnaleźć w przypadku zapomnienia.
Hasło: __ __ __ __ __ __
Zachowaj podręcznik użytkownika w bezpiecznym miejscu.
Wpisz kod odtworzenia
i skontaktuj się z centrum
obsługi ViewSonic.
Kod odtworzenia:
0 2 1 2
ODTWÓRZ HASŁO
Zakończ
MENU