User Guide

23
Wyłączanie funkcji hasła
Aby wyłączyć ochronę hasłem, po wyświetleniu systemu menu ekranowego przejdź do
menu USTAWIENIA SYSTEMU: ZAAWANSOWANE > Ustawienia zabezpieczeń >
Blokada włączania. Wybierz Wył. naciskając / . Pojawi się komunikat
„WPROWAD? HASŁO”. Wprowadź aktualne hasło.
•Jeśli hasło jest poprawne, menu wróci do ekranu Ustawienia zabezpieczeń
z 'Wył.' pokazanym w wierszu Blokada włączania. Podczas ponownego
uruchomienia projektora wprowadzenie nowego hasła nie będzie konieczne.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła, na 3 sekundy pojawi się
komunikat o błędzie hasła, a następnie komunikat „WPROWAD? HASŁO”
w celu ponownego wprowadzenia. Aby anulować zmianę lub wypróbować inne
hasło, możesz nacisnąć przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na
projektorze lub Zako
ńcz na pilocie zdalnego sterowania.
Mimo, że funkcja hasła została wyłączona, stare hasło należy zapisać w celu ewentualnego
włączenia funkcji ochrony hasłem poprzez wprowadzenie starego hasła.