User Guide

27
Wybór formatu obrazu
Format obrazu określa stosunek pomiędzy szerokością a wysokością obrazu. Współczynnik
kształtu większości analogowych telewizorów i komputerów wynosi 4:3, natomiast
w przypadku cyfrowych telewizorów i płyt DVD wynosi on zwykle 16:9.
Po wprowadzeniu metod cyfrowego przetwarzania sygnału cyfrowe urządzenia
wyświetlające, takie jak ten projektor, pozwalają na dynamiczne rozszerzanie i skalowanie
sygnału obrazu do formatu obrazu innego niż źródłowy.
Aby zmienić format wyświetlanego obrazu (nie ważne jaki jest format wyjściowy źródła):
•Używając pilota
1. Naciśnij Format, aby wyświetlić aktualne ustawienie.
2. Naciskaj Format, aby wybrać współczynnik kształtu i dopasować go do wymogów
sygnału i wyświetlania.
•Używając menu ekranowego
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE)
na projektorze lub Menu na pilocie,
a potem naciskaj / aż do wyboru menu WYŚWIETLACZ.
2. Naciśnij przycisk
, aby wybrać Format obrazu.
3. Naciskaj / , aby wybrać współczynnik kształtu i dopasować go do wymogów
sygnału i wyświetlania.