User Guide

28
Informacje dotyczące formatu obrazu
Na poniższych ilustracjach fragmenty zaznaczone na czarno są obszarami nieaktywnymi,
natomiast fragmenty zaznaczone na biało są obszarami aktywnymi. Menu ekranowe mogą być
wyświetlane w tych nieużywanych czarnych obszarach ekranu.
1. Automatyczny: Skaluje obraz proporcjonalnie,
aby dopasować wyjściową rozdzielczość
projektora w poziomie. Jest to tryb odpowiedni
dla sygnału źródłowego o formacie innym od
4:3 i 16:9, kiedy chce się wykorzystać
maksimum ekranu bez zmian formatu obrazu.
2. 4:3: Skaluje obraz, aby można go było
wyświetlać na środku ekranu o formacie obrazu
4:3. To ustawienie jest najlepsze dla obrazów
charakteryzujących się formatem obrazu 4:3,
takich jak te ze standardowego telewizora,
monitora komputerowego i filmów DVD
o formacie obrazu 4:3, ponieważ pozwala na ich
wyświetlanie bez zmiany formatu obrazu.
3. 16:9: Skaluje obraz, aby można go było
wyświetlać na środku ekranu o formacie obrazu
16:9. Jest to najlepsze ustawienie dla obrazów,
które mają już format 16:9, np. telewizja high
definition, ponieważ wyświetla je bez zmiany
formatu.
5. Szeroki kąt: skaluje nieliniowo obraz
w formacie 4:3 w pionie i poziomie,
aby wypełnić ekran w formacie 16:9.
Obraz 16:10
Obraz 15:9
Obraz 4:3
Obraz 16:9
Obraz 4:3