User Guide

29
Optymalizacja obrazu
Wybór trybu obrazu
W projektorze zostało zapisanych kilka gotowych trybów obrazu, które można wybrać dla
zastosowania w danym środowisku pracy i przy danym typie sygnału wejściowego.
Aby wybrać tryb pracy, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz wykonać jedną
z poniższych czynności.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub
Tryb koloru na pilocie, aby wybrać odpowiedni tryb.
Przejdź do menu OBRAZ > Tryb koloru, a następnie naciśnij przycisk / ,
aby wybrać odpowiedni tryb.
Tryby obrazu dla różnych rodzajów sygnałów
Tryby obrazu dostępne dla różnego rodzaju sygnałów pokazano poniżej.
Sygnały wejściowe z komputera: D-Sub / Comp. 1/2 (analog RGB)
1. Tryb Najjaśniejszy: Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu. Ten tryb jest
odpowiedni dla miejsc, w których wymagana jest największa jasność, np. w dobrze
oświetlonym pomieszczeniu.
2. Tryb PC: Opracowany z myślą o prezentacjach przeprowadzanych w świetle
dziennym, z zachowaniem kolorów komputera i laptopa.
3. Tryb ViewMatch: Umożliwia przełączanie pomiędzy wysoką jasnością
a precyzyjnym oddaniem kolorów.
4. Tryb filmu: Odpowiedni do odtwarzania kolorowych filmów, wideoklipów z kamer
cyfrowych lub DV przez wejście PC, najlepiej w zaciemnionym (słabo oświetlonym)
otoczeniu.
5. Tryb Dynamiczny komputer: Opracowany z myślą o prezentacjach
przeprowadzanych w świetle dziennym, z zachowaniem kolorów komputera
i laptopa. Ponadto projektor będzie optymalizował jakość obrazu za pomocą funkcji
Dynamiczny komputer, zgodnie z wyświetlaną treścią.
Uruchomienie tej funkcji może potrwać kilka chwil. Upewnij się, że projektor jest już włączony
od co najmniej 4 minut.
Jeśli projektor jest uruchamiany przy użyciu funkcji Ponowne uruchomienie Smart, funkcja ta
może zostać uruchomiona od razu.
6. Tryb dynamiczny film: Odpowiedni do odtwarzania kolorowych filmów,
wideoklipów z kamer cyfrowych lub DV przez wejście PC, najlepiej w
zaciemnionym (słabo oświetlonym) otoczeniu. Ponadto projektor zoptymalizuje
jakość obrazu za pomocą funkcji Dynamiczny film zgodnie z wyświetlaną
zawartością.
Uruchomienie tej funkcji może potrwać kilka chwil. Upewnij się, że projektor jest już włączony
od co najmniej 4 minut.
Jeśli projektor jest uruchamiany przy użyciu funkcji Ponowne uruchomienie Smart, funkcja ta
może zostać uruchomiona od razu.
7. Tryb Użytkownik 1/Użytkownik 2: Przywołuje ustawienia spersonalizowane
w oparciu o aktualnie dostępne tryby obrazu. Szczegóły opisano w sekcji „Regulacja
ustawień trybu Użytkownik 1/Użytkownik 2” na stronie 30.
Sygnały wejściowe wideo: S-Video, Wideo, D-Sub / Comp. 1/2 (YPbPr) / HDMI
1. Tryb Najjaśniejszy: Optymalizacja pod kątem przeglądania w świetle dziennym,
w pokojowych warunkach oświetleniowych.
2. Tryb Gry: Odpowiedni dla wszelkiego typu rozrywki, w tym gier i filmów.
3. Tryb ViewMatch: Umożliwia przełączanie pomiędzy wysoką jasnością
a precyzyjnym oddaniem kolorów.