User Guide

31
Szczegółowa regulacja jakości obrazu w trybach użytkownika
Zgodnie z wykrytym rodzajem sygnału, istnieją pewne funkcje definiowane przez
użytkownika po wyborze trybu Użytkownik 1 lub Użytkownik 2. Można przeprowadzać
regulacje tych funkcji zgodnie z potrzebami.
Po zakończeniu regulacji ustawień, pamiętaj aby przejść do menu OBRAZ > Zapisz
ustawienia, a następne naciśnij MODE/ENTER (TRYB/ENTER), aby zapisać ustawienia.
Regulacja ustawienia Jasność
Podświetl menu OBRAZ > Jasność i naciśnij / .
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
Odpowiednio, im niższe ustawienie, tym ciemniejszy
obraz. Wyreguluj to ustawienie tak, aby czarne obszary
obrazu były rzeczywiście ciemne, ale żeby widoczne
w nich były detale.
Regulacja ustawienia Kontrast
Podświetl menu OBRAZ > Kontrast i naciśnij / .
Im wyższa wartość, tym większy kontrast. Użyj tego
parametru do ustawienia szczytowego poziomu bieli,
po uprzednim dostosowaniu wartości ustawienia
Jasność do wybranego źródła sygnału wejściowego i
otoczenia projekcji.
Regulacja ustawienia Kolor
Podświetl menu OBRAZ > Kolor i naciśnij / .
Niższe ustawienie daje kolory mniej nasycone. Zbyt wysokie ustawienie daje zbyt silne
kolory, wyglądające nierealistycznie.
Regulacja ustawienia Odcień
Podświetl menu OBRAZ > Odcień i naciśnij / .
Im wyższa wartość, tym bardziej czerwonawy obraz. Im mniejsza wartość, tym bardziej
zielonkawy obraz.
Regulacja ustawienia Ostrość
Podświetl menu OBRAZ > Ostrość i naciśnij / .
Im wyższa wartość tym ostrzejszy obraz. Im niższa wartość, tym mniej ostry obraz.
Regulacja ustawienia Brilliant Color
Podświetl menu OBRAZ > Brilliant Color i naciśnij / .
Ta funkcja wykorzystuje nowy algorytm przetwarzania kolorów i ulepszenia systemowe, które
umożliwiają osiągnięcie większej jasności, a zarazem prawdziwszych i bardziej wyrazistych
kolorów wyświetlanego obrazu. Umożliwia uzyskanie jasności o 50% większej w obrazach z
pośrednim tonem, powszechnym dla obrazów wideo i naturalnych scen, dzięki czemu projektor
odtwarza obrazy w realistycznych i prawdziwych kolorach. Jeśli jakość obrazu jest
odpowiednia, wybierz Wł.. Jeśli jakość obrazu nie jest odpowiednia, wybierz Wył..
Po wybraniu Wył. funkcja Temper. kolorów nie jest dostępna.
+50
+30
+70
0
-30
+30