User Guide

33
3. Wybierz Kolor podstawowy, a następnie naciśnij przycisk / , aby wybrać kolor:
czerwony, żółty, zielony, błękitny, niebieski lub purpurowy.
4. Naciśnij przycisk , aby wybrać Barwa, a następnie naciśnij przycisk / ,
aby wybrać zakres. Zwiększenie zakresu powoduje objęcie kolorów składających się
wwiększych proporcjach z dwóch sąsiednich kolorów.
Proszę spojrzeć na ilustrację po prawej
stronie, aby dowiedzieć się, jak kolory
odnoszą się do siebie.
Na przykład po wyborze czerwonego
i ustawieniu zakresu na 0, w wyświetlanym
ekranie wybierany będzie tylko czysty
czerwony. Zwiększenie zakresu spowoduje
objęcie czerwonego zbliżonego do żółtego
i do purpurowego.
5. Naciśnij przycisk , aby wybrać
Nasycenie, a następnie wyreguluj wartości
zgodnie z preferencjami, naciskając przycisk
/ . Wszelkie dokonane regulacje są
natychmiast aktywne.
Na przykład po wyborze czerwonego i ustawieniu wartości na 0, zmienione zostanie
nasycenie tylko czystej czerwieni.
Nasycenie określa ilość koloru na obrazie wideo. Niższe ustawienie daje kolory mniej
nasycone; ustawienie „0” usuwa ten kolor całkowicie z obrazu. Jeśli nasycenie jest zbyt
wysokie, kolor będzie zbyt mocny i nierealistyczny.
6. Naciśnij przycisk , aby wybrać Wzmocnienie, a następnie wyreguluj wartości
zgodnie z preferencjami, naciskając przycisk / . Poziom kontrastu wybranego
podstawowego koloru zostanie zmieniony. Wszelkie dokonane regulacje są
natychmiast aktywne.
7. Powtórz czynności 3 do 6 w celu regulacji pozostałych kolorów.
8. Sprawdź, czy dokonałeś wszystkich wymaganych regulacji.
9. Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub Zakończ
na pilocie, aby wyjść i zapisać ustawienia.
CZERWONY
NIEBIESKI
ZIELONY
Żółty
Turkusowy
Purpurowy