User Guide

36
Obsługa na dużych wysokościach
W obszarach położonych 1500 m–3000 m nad poziomem morza i o temperaturze pomiędzy
0°C–35°C zaleca się korzystanie z funkcji Tryb dużej wysokości.
UWAGA
Funkcja Tryb dużej wysokości nie powinna być używana na wysokościach od 0 do 1500 m
i przy temperaturze od 0°C do 35°C. Uruchomienie funkcji w tych warunkach spowoduje
przechłodzenie projektora.
Aby włączyć Tryb dużej wysokości:
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na
projektorze lub Menu na pilocie, a potem
naciskaj / aż do wyboru menu
USTAWIENIA SYSTEMU:
ZAAWANSOWANE.
2. Naciśnij przycisk , aby wybrać Tryb dużej
wysokości, a następnie naciśnij przycisk / ,
aby wybrać Wł.. Pojawia się komunikat potwierdzenia.
3. Wybierz Tak, a następnie naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na
projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie.
Praca w trybie Tryb dużej wysokości może spowodować większy poziom hałasu pracy
projektora w decybelach, ponieważ konieczna jest większa prędkość działania wentylatora
w celu zwiększenia chłodzenia i wydajności.
W przypadku korzystania projektora w ś
rodowiskach ekstremalnych innych niż opisano
powyżej, może on wykazywać objawy automatycznego wyłączenia w celu ochrony
projektora przed przegrzaniem. W takich wypadkach należy włączyć Tryb dużej
wysokości. Nie jest to jednak stan, w którym projektor może działać we wszystkich
nieprzyjaznych środowiskach.
Używanie funkcji CEC
Ten projektor obsługuje funkcję CEC (ang. Consumer Electronics Control) pozwalającą na
synchronizację włączania/wyłączania poprzez połączenie HDMI. To znaczy, że jeśli
urządzenie obsługujące funkcję CEC jest podłączone do wejścia HDMI projektora, kiedy
projektor zostanie wyłączony, podłączone urządzenie również zostanie automatycznie
wyłączone. Jeśli podłączone urządzenie zostanie włączone, projektor również zostanie
automatycznie włączony.
Aby włączyć funkcje CEC:
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub Menu na pilocie,
aby otworzyć menu ekranowe.
2. Przejdź do menu USTAWIENIA SYSTEMU: PODSTAWOWE > CEC.
3. Naciskaj / , aby wybrać Wł..
Aby funkcja CEC działała poprawnie, należy dopilnować, aby urządzenie było poprawnie
podłączone do wejścia HDMI projektora kablem HDMI, a jego funkcja CEC była włączona.
•W zależności od podłączonego urządzenia funkcja CEC może nie działać.
Zaleca się korzystanie z Trybu dużej
wysokości w miejscach położonych
powyżej 1500 m.
Czy chcesz aktywować tryb wysokiego
poziomu?
Tak
Nie
Uwagi