User Guide

37
Korzystanie z funkcji 3D
Ten projektor ma funkcję 3D, która umożliwia oglądanie filmów, wideo i transmisji
sportowych 3D w bardziej realistyczny sposób, z przedstawieniem głębi obrazu.
Aby oglądać obrazy 3D, musisz używać okularów 3D.
Jeśli sygnał 3D jest przesyłany z urządzenia zgodnego HDMI 1.4a, projektor wykrywa
sygnał dla informacji Synchronizacja 3D, a po wykryciu, wyświetla automatycznie obraz
w formacie 3D. W innych przypadkach może istnieć potrzeba ręcznego wybrania formatu
Synchronizacja 3D dla projektora, aby zapewnić poprawne wyświetlanie obrazu 3D.
Aby wybrać format Synchronizacja 3D:
1. Naciśnij MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) na projektorze lub Menu na pilocie,
a potem naciskaj / aż do wyboru menu WYŚWIETLACZ.
2. Naciśnij , aby wyróżnić Ustawienia 3D, a następnie naciśnij MODE/ENTER
(TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie.
3. Naciśnij , aby wyróżnić Synchronizacja 3D, a następnie naci
śnij MODE/
ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter (Wprowadź) na pilocie.
4. Naciskaj
, aby wybrać ustawienie Synchronizacja 3D zgodnie z tabelą poniżej,
anastępnie naciśnij MODE/ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub Enter
(Wprowadź) na pilocie, aby potwierdzić wybór.
Gdy funkcja Synchronizacja 3D jest włączona:
•Poziom jasności wyświetlanego obrazu ulegnie zredukowaniu.
Opcji Tryb koloru nie można wyregulować.
Opcja Zoom może powiększać obrazy jedynie w ograniczonym zakresie.
Jeśli zauważysz odwrócenie głębi obrazu 3D, ustaw funkcję Synchronizacja 3D, odwrócony na
"Odwróć", aby rozwiązać problem.
Korzystanie z projektora w stanie gotowości
Niektóre z funkcji projektora są dostępne w stanie gotowości (podłączony, ale nie włączony). Aby
korzystać z tych funkcji, należy włączyć odpowiednie menu pod USTAWIENIA SYSTEMU:
PODSTAWOWE > Ustawienia gotowości, a także upewnić się, że poprawnie podłączono
przewody. Aby zobaczyć szczegóły metod dokonywania połączeń, patrz rozdziałPołączenia.
Oszczędność zasilania
Po włączeniu trybu oszczędzania zasilania zużycie prądu utrzymuje się na poziomie poniżej 0,5 W.
Aktywne złącze VGA Out
Wybór opcji Wł. spowoduje wyjście sygnału VGA, gdy gniazda COMPUTER IN 1
i COMPUTER OUT są poprawnie podłączone do urządzeń. Projektor wysyła sygnał
otrzymany tylko z wejścia
COMPUTER IN 1.
Aktywny, audio wył.
Wybór opcji Wł. spowoduje wyjście sygnału VGA, gdy gniazda AUDIO IN 1 i AUDIO
OUT (WYJŚCIE AUDIO) są poprawnie podłączone do urządzeń.
Szybkie wył. zasilania
Wybór Wł. włącza funkcję i projektor nie rozpocznie chłodzenia po wyłączeniu.
Wybór Wył. wyłącza funkcję i projektor rozpocznie normalne chłodzenie po wyłączeniu.
Przy próbie ponownego uruchomienia projektora bezpośrednio po jego wyłączeniu, może
on nie włączyć się i ponownie uruchomić wentylatory.
Po wybraniu Wył. funkcja Ponowne uruchomienie Smart zostanie automatycznie wyłączona.