User Guide

38
Wyłączanie projektora
1. Naciśnij przycisk POWER (ZASILANIE).
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
W przypadku braku reakcji w ciągu kilku
sekund komunikat zniknie.
2. Wciśnij POWER (ZASILANIE)
ponownie.
3. Jeśli projektor nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz przewód zasilający
z gniazda sieciowego.
UWAGA
W celu ochrony lampy projektor nie będzie reagował na jakiekolwiek polecenia podczas
procesu chłodzenia.
Aby skrócić czas chłodzenia, można również aktywować funkcję Szybkie wył. zasilania.
Szczegóły opisano w sekcji „Szybkie wył. zasilania” na stronie 37.
Nie odłączaj przewodu zasilania przed końcem sekwencji wyłączania projektora.
I
I
I
I