User Guide

39
Działanie menu
System menu
Menu ekranowe może różnić się w zależności od wybranego typu sygnału wejściowego.
Elementy menu są dostępne pod warunkiem wykrycia co najmniej jednego poprawnego
sygnału przez projektor. Jeśli do projektora nie podłączono żadnego sprzętu lub nie wykrył
on sygnału, dostępna jest ograniczona liczba elementów menu.
Menu główne Podmenu Opcje
1.
WYŚWIETLACZ
Kolor ekranu
Wył./Tablica/Zielona
tablica/Biała tablica
Format obrazu
Automatyczny/4:3/16:9/
Szeroki kąt
Korekcja
trapezowa
Położenie
Faza
Wielkość horyz.
Zoom
Synchronizacja 3D Łącze TI 3D DLP/Wył.
Synchronizacja
3D, odwrócony
Wył./Odwróć
Zarządzanie
kolorami
Kolor
podstawowy
R/G/B/C/M/Y
Barwa
Nasycenie
Wzmocnienie
2. OBRAZ
Tryb koloru
?ródło PC: Najjaśniejszy/PC/ViewMatch/Film/
Dynamiczny komputer/Dynamiczny film/
Użytkownik 1/Użytkownik 2
?ródło wideo: Najjaśniejszy/Gry/ViewMatch/Film/
Dynamiczny film/Użytkownik 1/Użytkownik 2
Tryb odniesienia
?ródło PC: Najjaśniejszy/PC/ViewMatch/Film/
Dynamiczny komputer/Dynamiczny film
?ródło wideo: Najjaśniejszy/Gry/ViewMatch/
Film/Dynamiczny film
Jasność
Kontrast
Kolor
Odcień
Ostrość
Brilliant Color Wł./Wył.
Zaawansowana
Redukcja
zakłóceń
Gamma 1/2/3/4/5/6/7/8
Temper. kolorów T1/T2/T3/T4
Zapisz ustawienia