User Guide

40
Menu główne Podmenu Opcje
3. SOURCE
(?RÓDŁO)
Szybkie autowyszukiwanie Wył./Wł.
Format HDMI RGB/YUV/Automatyczny
Zakres HDMI Rozszerzony/Normalny
DynamicEco Timer Wył./5 min/10 min/15 min/30 min
Ponowne uruchomienie Smart Wył./Wł.
Wzorzec Wył./01/02/03/04/05
Mój przycisk
Projekcja (Położenie projektora)/Synchronizacja
3D/Tryb lampy/DCR/Napis zamknięty/
Automatyczne wyłączanie (Automatyczne
wyłączanie)/Komunikat/Kolor ekranu/CEC/
Automatyczne wyszukiwanie (Szybkie
autowyszukiwanie)/Informacje
4.
USTAWIENIA
SYSTEMU:
PODSTAWOWE
Język Wielojęzyczne menu ekranowe
Położenie projektora
Przód – stół/Tył – stół/Tył
sufit/Przód – sufit
Automatyczne wyłączanie
Wył./5 min/10 min/20 min/
30 min/40 min/50 min/60 min
Timer
Timer wygaszenia
Wył./5 min/10 min/15 min/
20 min/25 min/30 min
Licznik uśpienia
Wył./30 min/1 godz./2 godz./
3 godz./4 godz.8 godz./
12 godz.
Blokada klawiszy panelu Wł./Wył.
Ekran powitalny Czarny/Niebeski/ViewSonic/Wył.
Komunikat Wł./Wył.
Ustawienia
gotowości
Oszczędność
zasilania
Wł./Wył.
Aktywne złącze
VGA Out
Wł./Wył.
Aktywny, audio wył.Wł./Wył.
Szybkie wył.
zasilania
Wł./Wył.
CEC Wł./Wył.