User Guide

41
Menu główne Podmenu Opcje
5.
USTAWIENIA
SYSTEMU:
ZAAWANSOW
ANE
Tryb dużej wysokości Wł./Wył.
DCR Wł./Wył.
Ustawienia
dźwięku
Wycisz Wł./Wył.
Głośność
Głośność mikrofonu
Menu ustawień
Menu czasu
wyświetlania
5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s
Położenie menu
Środek/Lewy górny/Prawy
górny/Lewy dolny/Prawy dolny
Napis zamknięty
Wł. napisy zamkn. Wł./Wył.
Wersja napisów NZ1/NZ2/NZ3/NZ4
Ustawienia
lampy
Tryb lampy Normalny/Ekonomiczny
Resetuj licznik lampy
Ekwiw. godziny pracy lampy
Licznik
prezentacji
Włączanie timera 1 ~ 240 minut
Wyświetlanie
czasu
Zawsze/1 min/2 min/3 min/
nigdy
Położenie timera
Lewy górny/Lewy dolny/Prawy
górny/Prawy dolny
Metoda
odliczania timera
Wstecz/W przód
Przypominanie
dźwiękiem
Wł
./Wył.
Rozpocznij
odliczanie/Wył.
Ustawienia
zabezpieczeń
Zmień hasło
Blokada
włączania
Wł./Wył.
Kod pilota A/B
Resetuj
ustawienia
Resetuj wszystkie
ustawienia
Resetuj
ustawienia
kolorów
Resetuj/Anuluj
6.
INFORMACJE
Aktualny status systemu
?ródło
Tryb koloru
Rozdzielczość
System kolorów
Ekwiw. godziny pracy
lampy