User Guide

42
Opis pozycji menu
Funkcja Opis
Kolor ekranu
Korekcja koloru wyświetlanego obrazu, kiedy powierzchnia
projekcyjna nie jest biała. Szczegóły opisano w sekcji
„Używanie funkcji Kolor ekranu” na stronie 30.
Format obrazu
Istnieje kilka opcji regulacji formatu obrazu w zależności od
źródła sygnału. Szczegóły opisano w sekcji „Wybór formatu
obrazu” na stronie 27.
Korekcja
trapezowa
Koryguje zniekształcenia trapezowe obrazu. Szczegóły opisano
w sekcji „Korekcja zniekształceń trapezowych” na stronie 26.
Położenie
Wyświetla ekran regulacji położenia. Aby przesunąć
wyświetlany obraz, użyj przycisków strzałek. Wartości podane
na dole strony zmieniają się z każdym naciśnięciem przycisku aż
do osiągnięcia minimalnego lub maksymalnego poziomu.
Faza
Reguluje fazę zegara zmniejszając
zniekształcenia obrazu.
Wielkość horyz.
Regulacja szerokości wyświetlanego obrazu.
Zoom
Powiększenie lub pomniejszenie rozmiaru wyświetlanego
obrazu. Szczegóły opisano w sekcji „Powiększanie i
wyszukiwanie szczegółów” na stronie 26.
Ustawienia 3D
Szczegóły opisano w sekcji „Korzystanie z funkcji 3D” na
stronie 37.
Zarządzanie
kolorami
Szczegóły opisano w sekcji „Zarządzanie kolorami” na
stronie 32.
1. Menu WYŚWIETLACZ