User Guide

43
Funkcja Opis
Tryb koloru
Zapisane tryby obrazu pozwalają na optymalizację ustawień
obrazu projektora i ich dostosowanie do potrzeb. Szczegóły
opisano w sekcji „Wybór trybu obrazu” na stronie 29.
Tryb odniesienia
Wybiera tryb obrazu najbliższy określonym potrzebom jakości
obrazu i pozwala na szczegółową regulację obrazu w oparciu
o wybór podany na tym samym ekranie poniżej. Szczegóły
opisano w sekcji „Regulacja ustawień trybu Użytkownik 1/
Użytkownik 2” na stronie 30.
Jasność
Regulacja jasności obrazu. Szczegóły opisano w sekcji
„Regulacja ustawienia Jasnośćna stronie 31.
Kontrast
Regulacja różnic między ciemnymi i jasnymi obszarami
obrazu. Szczegóły opisano w sekcji „Regulacja ustawienia
Kontrast” na stronie 31.
Kolor
Regulacja poziomu nasycenia koloru - czyli ilości
poszczególnych kolorów w obrazie wideo. Szczegóły opisano
w sekcji „Regulacja ustawienia Kolor” na stronie 31.
Odcień
Regulacja tonów kolorów zielonego i czerwonego obrazu.
Szczegóły opisano w sekcji „Regulacja ustawienia Odcień” na
stronie 31.
Ta funkcja jest dostępna pod warunkiem wyboru wejścia
Wideo lub S-Video z systemem NTSC.
Ostrość
Regulacja obrazu między ostrzejszymi i miększymi
ustawieniami. Szczegóły opisano w sekcji „Regulacja
ustawienia Ostrość” na stronie 31.
Brilliant Color
Regulacja najwyższego poziomu bieli przy jednoczesnym
zachowaniu prawidłowego wyświetlania kolorów. Szczegóły
opisano w sekcji „Regulacja ustawienia Brilliant Color” na
stronie 31.
Zaawansowana
Redukcja zakłóceń
Szczegóły opisano w sekcji „Redukcja szumów” na stronie
32.
Gamma
Szczegóły opisano w sekcji „Wybór ustawienia gamma” na
stronie 32.
Temper. kolorów
Szczegóły opisano w sekcjach „Wybór Temper. kolorów” na
stronie 32 i „Ustawianie preferowanej temperatury kolorów”
na stronie 32.
Zapisz
ustawienia
Zapisuje ustawienia przeprowadzone dla trybu Użytkownik 1
lub Użytkownik 2.
2. Menu OBRAZ