User Guide

44
Funkcja Opis
Szybkie
autowyszukiwani
e
Szczegóły opisano w sekcji „Przełączanie sygnałów
wejściowych” na stronie 24.
Format HDMI
Szczegóły opisano w sekcji „Zmiana ustawień wejścia
HDMI” na stronie 24.
Zakres HDMI
DynamicEco
Timer
Umożliwia automatyczne zmniejszeniu zużycie prądu przez
projektor przy braku sygnału wejściowego przez określony czas.
Uruchomienie tej funkcji może potrwać kilka chwil.
Upewnij się, że projektor jest już włączony od co
najmniej 4 minut.
Ponowne
uruchomienie
Smart
Włączenie tej funkcji pozwala na natychmiastowe ponowne
uruchomienie projektora w czasie 150 sekund od wyłączenia
go. Po 150 sekundach, jeśli projektor nie zostanie ponownie
uruchomiony, przejdzie bezpośrednio w stan gotowości.
• Uruchomienie tej funkcji może potrwać kilka chwil.
Upewnij się, że projektor jest już włączony od co
najmniej 4 minut.
• Jeśli projektor jest uruchamiany przy użyciu funkcji
Ponowne uruchomienie Smart, funkcja ta może zostać
uruchomiona od razu.
Wzorzec
Projektor może wyświetlić kilka wzorów testowych. Siatka
jest pomocna w regulacji rozmiaru ekranu oraz ostrości i
pozwala sprawdzić, czy wyświetlany obraz jest wolny od
zakłóceń.
Mój przycisk
Ustawienie klawisza skrótu na pilocie.
3. Menu SOURCE (?RÓDŁO)